• Area:
  • Acc .:
  • Pass:Forgot Pass
  • Cert:
Newly Joined
Team Name No. Capt. Name
BDC2WTG 2 keylaMJ
frostKiller} 13 HvAlpah
Frost{Good} 11 UsuiTakumi`GH
[NG]YingYang 1 [NG]YingYang-Old
赛啊苏拉卡慕 3 Night_Moon
Ghost-Shadow 3 HikaruBeast`GL
Hall of Fame

SRD-Focus
Team ID 7071
Last Wk 394
No. 65/160
Capt. Name LALAKON-

Team Declaration

DITUNTUN KU SANTUN |DIPIARA KU RASA |DILATIH KU PEURIH |DI4SUH KU LUNGGUH |DIASAH KU KANYAAH |DISIPUH KU KARIPUH